BIM深化设计 /

                                                          BIM深化设计

相比于传统二维模式下的深化设计,基于BIM的深化设计应用具有快捷高效、节约成本、直观准确等特点。在结构专业领域,基于BIM的深化设计可有效解决复杂节点的钢筋布筋问题,从而确保设计合理,避免施工过程中的变更;在机电安装领域,基于BIM的深化设计可全面综合考虑多专业施工工序与作业空间,并进一步细化支吊架设计内容,在保障施工顺畅的同时,有效提升了共用支吊架的使用率。


   图1某商业综合体机电模型

2设备房